Z čeho se zkouška skládá?

Zkouška samotná se skládá ze 2 dílčích zkoušek, jež jsou samostatně hodnoceny, jedná se o testy a jízdy.Každá dílčí zkouška je pak hodnocena stupněm prospěl nebo neprospěl. Bez úspěšně složené testové zkoušky nelze absolvovat zkoušku z jízd.