Co to zkouška je?

Právní předpis

 

Veškerá činnost u zkoušek je přísně regulovaná právními předpisy. Výstupem úspěšně složené zkoušky je pak dokument, který je dokladem o vaší odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla té skupiny či podskupiny řidičského oprávnění, na kterou jste zkoušku skládali.