Ceník

Není složité vymyslet, jak vydělat, pokud jediné co nabízím, je nízká cena.
(http://www.abeceda-autoskoly.cz)

Skupina ŘO:  B            Cena :  10000 Kč
( Možnost  platit hotově, nebo na účet : 670100-2210235472 / 6210.
Jednorázově, nebo ve splátkách.)

Poplatky za zkoušku:

1. zkouška – 
pro MěÚ :   700 Kč             Autoškola:     0 Kč

opravná zkouška – jízda   
pro MěÚ :   400 Kč             Autoškola:    400 Kč

opravná zkouška – teorie  
pro MěÚ :   100 Kč              Autoškola:     100 Kč

Platba za zkoušku pro vrácení ŘO.

Skupina ŘO:  B                Cena: 3000Kč

Poplatek za kondiční jízdy:

45 min jízdy:                              300 Kč

 

Prostoje a sankce:

Prostoj – včas neomluvená jízda   –  300 Kč
Neomluvená absence u zkoušky  –  400 Kč
Storno, převod výcviku  – 1000 Kč

 

Vydávání nových řidičských průkazů:

Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve vydávání řidičských průkazů. Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.

Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat papírová fotografie. K dispozici budou fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci budou pořizovat na místě.

Správní poplatky:

Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven na 200 Kč, vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě na 700 Kč