Kondiční jízdy

 

Tento výcvik je určen pro držitele řidičského oprávnění, kteří mají zájem
o zdokonalení řidičských dovedností. Pro zájemce, kteří neřídili delší dobu nebo si nevěří.

Zájemci o tento druh výcviku si mohou

a) stanovit trasu výcviku
b) stanovit počet hodin výcviku
c) nacvičit speciální dovednosti a naučit se průjezd konkrétní trasou
d) předem si domluvit místo přistavení vozidla AŠ nebo místo ukončení jízd
e) zdokonalit řidičské dovednosti
f) zvýšit sebedůvěru za volantem