Zkouška z pravidel – testy

Zkouška z pravidel se provádí na počítači. (pokud žadatel není počítačově gramotný, může požádat o papírové testy)

Po přepsání vstupního kódu se absolvent nejprve seznámí se zkušební aplikací a vyzkouší si cvičný test. Pak následuje test ostrý, který obsahuje 25 otázek.
K vypracování testu má 30 minut, pokud je doložená porucha dyslexie 60 minut.

Po ukončení testu se hned dovíte svůj výsledek.
43 – 50 bodů —- prospěl
0 –   42 bodů —– neprospěl.

V případě neúspěchu opakujete dílčí zkoušku a na zkoušku z jízd nejdete.