Školení řidičů referentských vozidel

Školení řidičů se provádí na základě Zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě § 3 odst. 1 písm. d), dále podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce §103 odst. 2 Dle těchto nařízení je zaměstnavatel povinen zajistit školení svým zaměstnancům,kteří používají k výkonu práce automobil,tzv.referenti.
(mimo působnost zákona č.374/2007 Sb.kterým se mění zákon č.247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel)

 

Školení probíhá jednou ročně a zahrnuje opakování těchto témat:

  • znalosti pravidel silničního provozu
  • BOZP práce osádek v dopravě
  • chování při dopravních nehodách, nebo obdobných událostech v souvislosti
    s bezpečností vozidla
  • preventivní údržbě a ekonomickému používání vozidel
  • změny plynoucí z novely silničního zákona a z předpisů bezpečnosti práce, přizpůsobené k činnosti vaší firmy

Školení provedeme na místě dle vaší potřeby a v termínu, který vám bude nejlépe vyhovovat. Po absolvování získá každý zaměstnanec doklad
o absolvování školení odborné způsobilosti řidičů.