Zkouška z praktické jízdy

V první části musíte komisaře přesvědčit o tom, že umíte prověřit stav pneumatik, osvětlení vozidla a směrových světel, zvukového výstražného zařízení, funkčnost řízení a brzd, čelního skla, provozních kapalin, přístrojové desky a funkčnost sdělovačů. Je vhodné kolem vozidla“běhat“ a sdělovat komisaři co kontrolujete.
Ve vozidle si pak seřiďte sedadlo, zrcátka, dejte si pás a nezapomeňte přikázat všem, aby také použili bezpečnostních pásů. Nakonec si sami zkontrolujte zavření všech dveří.

V druhé části se již jedná o řízení vozidla. Komisař sedí na zadnímsedadletak, aby na vás viděl.

Sleduje : a)  ovládání vozidla
b)  dodržování pravidel
c)  postupy řidičských úkonů

Celá zkouška z řízení musí trvat nejméně 30 minut, tedy pokud není komisařem ukončena dříve a hodnocena stupněm neprospěl. Zákon říká,
cit:“Při každé dopravní situaci v rámci zkoušky musí žadatel o řidičské oprávnění prokázat bezpečné ovládaní vozidla. Chyby v řízení nebo nebezpečné vedení bezprostředně snižující bezpečnost výcvikového vozidla, jeho osádky nebo jiných účastníků provozu vozidel na pozemních komunikacích se hodnotí stupněm neprospěl bez ohledu na to, zda zkušební komisař nebo učitel výcviku zasáhnou (verbálně nebo přímo) do ovládacích prvků vozidla“.

Hodnocení zkoušky
zahrnuje hodnocení přizpůsobivého a rozhodného způsobu jízdy, dodržování povinnosti řidiče v provozu na pozemních komunikacích, přizpůsobení jízdy aktuálním povětrnostním a jiným podmínám, respektování ostatních účastníků provozu a správné a včasné reakce na jejich chování, se zvýšenou opatrností vůči chodcům, cyklistům a osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace, schopnosti předvídání situací v provozu na pozemních komunikacích, schopností ovládat vozidlo, řádně používat jeho součásti
a výbavu a provedení nezbytných opatření při opouštění vozidla.