Přihláška do kurzu

Základní výuka a výcvik :

 

Před započetím studia je třeba splnit podmínky pro přijetí, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000 Sb. Od 1.7.2006 je třeba přiložit potvrzení
o zdravotní způsobilosti. Formuláře a potřebné odkazy naleznete v rubrice formuláře ke stažení.

 

Žák při výcviku skupiny B absolvuje:

 • 36 hodin teorie ( po 4-6 hod.celcích)
 • 28 hodin jízd (po dvou hodinách)
 • 4 hodiny zdravotní přípravy
 • 2 hodiny údržby ( zařazena v rámci teoretické výuky )

(vyučovací hodina trvá 45 minut,  jízda 2x45min.)

Pokyny:

 • Na jízdy se dostavte v pružné a pohodlné obuvi.
 • Žák musí mít u sebe občanský průkaz a průkaz autoškoly, který dostane
  při zaplacení zálohy.
 • Pokud nepředloží průkazku před jízdou, nebude jízda uskutečněna.
 • Má-li žák naplánovanou hodinu a neomluví se nejpozději 12 hodin před jízdou učiteli, zaplatí 300 Kč za neuskutečněnou hodinu.
 • Učitel čeká na žáka 10 minut na smluveném místě a pak z místa odjíždí.
 • Platba v AŠ – možno platit hotově a nebo převodem z účtu, může se rozložit
  do dvou nebo vícero splátek. Učitel může pozastavit jízdy do té doby, dokud nebude poslední splátka uhrazena.
 • Platbu lze provést v hotovosti v učebně AŠ nebo učiteli před jízdami.
 • Jízdy lze plánovat individuálně na plánech v učebně AŠ nebo před jízdami.

 

Závěrečná zkouška:

Ke zkouškám bude naplánován žadatel, který již splnil učební osnovy
pro získání ŘO příslušné skupiny a podskupiny a zvládá bezpečné ovládání motorového vozidla.

V MěÚ zaplatil poplatek na zkoušky – 700 Kč

V den zkoušek přijde žák na určenou hodinu do zkušební místnosti. Bude mít
u sebe občanský průkaz a doklad o zaplacení poplatku a ŘP, pokud je již jeho držitelem. Závěrečné zkoušky jsou dvoufázové. Pondělky a středy (od 14. hod) se píší testy. Po úspěšném testu následuje  zkouška z praktické jízdy, kde den stanoví zkušební komisař a čas zahájení zkoušky učitel. Prezentaci žadatelů
o zkoušky provádí učitel autoškoly. Organizaci zkoušek řídí zkušební komisaři. Po kontrole předložených dokladů se přistupuje k vlastnímu provádění zkoušek .

Zkouška se skládá ze zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikací a zdravotnické přípravy ( formou testu ), a zkoušky z praktické jízdy .

Opravná zkouška:

V případě, že žadatel u některé nebo jen u jedné části zkoušky neuspěje,
musí se zúčastnit zkoušky opravné, a to podle zákona nejdříve za pět pracovních dní. Počet opravných zkoušek je omezen tak, že pokud žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, musí podle zákona absolvovat celý výcvik v autoškole znovu.